Tidsforskel

Ingen tidsforskel i hovedlandet.

Hovedstad

Prag (1.2 mio. indb).

Areal

78.866 km2 (Danmark 43.000).

Indbyggertal

10.5 mio. (2009).

Befolkning

Tjekker, med små minoriteter af slovakker, ukrainere, polakker og russere.

Sprog

Tjekkisk (en del taler tysk/og eller engelsk).

Religion

Ateister (64,7%), romersk-katolske (26,8%), andre trosretninger (8,5%).

Valuta

100 CZK (Koruna) ca. DKK 29,00

Prisniveau

Daglige forbrugsvarer samt restaurantbesøg er generelt meget billigere, specielt i lokalområderne uden for indre by.

Tjekkiet, der i dag er en republik blev selvstændigt første gang efter 1. verdenskrig i 1918. Området kaldtes tidligere for Bøhmen, og var fra 950 til 1627 en væsentlig stat i det Tysk-Romerske rige hvor Prag var en af Europas største og vigtigste byer. I 1526 blev landet indlemmet i det Østrigsk-Ungarske rige, og var en del heraf frem til 1918.

I nyere tid har landet været besat af Tyskland under 2. verdenskrig og domineret af Sovjetunionen frem til 1989. I 1989 (samme år som Berlinmurens fald) faldt også det kommunistiske styre i Tjekkoslovakiet, en omvæltning der fik navnet ”Fløjlsrevolutionen”, dette fordi det skete efter forholdsvis fredelige demonstrationer og strejker rundt omkring i landet.

Det første demokratiske valg i 42. år blev afholdt med præsidentvalget i 1990. Ved en fredelig overenskomst blev landet i 1993 delt i 2 lande, Tjekkiet og Slovakiet, Prag blev den nye hovedstad i Tjekkiet.

I 1999 blev Tjekkiet optaget som medlem af Nato og i 2004 tillige medlem af EU. Prag er sæde for statens politiske, økonomiske og kulturelle centrum, Tjekkiets præsident, regering og parlament. Prag er endvidere landets forsknings- og uddannelsescentrum og huser en lang række forsknings- og videnskabsinstitutioner.

Hovedstaden er et spændende europæisk centrum med mange teatre, museer, gallerier og udstillingslokaler og fantastisk rig på store smukke, historiske og arkitektoniske bygningsværker. Prags historiske bykerne, der omfatter ca. 866 ha blev i 1992 optaget på UNESCO´s liste over verdens kulturarv. I 2000 blev den sammen med 9 andre europæiske byer udnævnt til ”Kulturby 2000” af Den Europæiske Union

Floden Moldau snoer sig roligt midt igennem byen og under de mange historiske broer, hvoraf den romantiske ”Karlsbroen” er den smukkeste og berømt for de mange skulpturer den blev dekoreret med i 1705 - 1714.

Prag er centralt placeret på det europæiske motorvejsnet imellem Berlin og Budapest. Byens internationale lufthavn, Ruzune, der de seneste år er moderniseret og udbygget har mange daglige forbindelser til de fleste større destinationer. Derudover er byen kendetegnet ved et vidt forgrenet og særdeles effektivt net af metro, sporvogne og busser.

Tjekkerne er et ærligt og reelt folkeslag der er fantastisk hyggelige at omgås, også selvom service og smil i forretningerne, ikke helt praktiseres som vi er vant til det i Danmark. Det er dog udelukkende kulturelt begrundet og er på ingen måde et udtryk for manglende venlighed, hjælpsomhed eller imødekommenhed – tværtimod! 

OPHOLDS- OG/ELLER ARBEJDSTILLADELSE

EU-borgere skal ikke længere have opholdstilladelse for at arbejde eller opholde sig i Tjekkiet i længere tid. Men man skal lade sig registrere hos fremmedpolitiet i den by hvor man bor, hvis man vil opholde sig i landet udover 30 dage. Man har ret, men ikke pligt til at ansøge om et EU-opholdsbevis som i mange sammenhænge er nødvendigt hvis man skal bo i Tjekkiet.

En registrering skal foretages inden de 30 dage er gået. I Prag foretages registreringen hos:

Praque Office of Foreign Police
Konevova 32
Prag 3

Email kan sendes via infoscpp@mvcr.cz  

Adresseændring skal meddeles fremmedpolitiet indenfor 3 dage.

Hos fremmedpolitiet kan EU borgere også søge om EU-opholdsbevis. For at søge om beviset skal følgende medbringes personligt:

  • Udfyldt ansøgningsformular.
  • 2 pas billeder.
  • Dansk pas.
  • Dokumentation for opholdets formål.
  • Dokumentation for sygeforsikring.
  • Bevis for bopæl i Tjekkiet.
  • Erklæring om at man ikke vil søge om at modtage sociale ydelser i Tjekkiet. Erklæringen skal være attesteret af fremmedpolitiet i Tjekkiet eller Den Tjekkiske Ambassade i Danmark.

Ansøgning om EU-opholdsbevis er gratis og kan også indgives til Den Tjekkiske Ambassade i København.

Dette var i grove træk de mest nødvendige informationer om opholdstilladelse. Der kan indhentes mere specifikke regler og vejledninger hos Den Danske Ambassade i Prag, Den Tjekkiske Ambassade i København samt hos Det Tjekkiske Udenrigsministerium i Prag.

DANSKERE I PRAG

Cafe Nordica - det skandinaviske kulturhus
I  Zlatnicka 10, Prag 1 ligger det Skandinaviske Hus. Det er et godt initiativ der skal fremme den kulturelle og sociale kontakt mellem Tjekkiet og Skandinavien. Huset henvender sig primært til skandinavere bosat i Prag, samt tjekker der er interesseret i skandinavisk kunst og kultur. Hensigten er at skabe gode og spændende rammer om forskellige kulturelle og sociale aktiviteter.
Info: http://www.scandinavianhouse.cz

Internationale kvindeklub - Iwap
Klubben holder til på Trebizskeho 9 i Prag 2. Klubben holder møder 5 gange om måneden hvor der er lejlighed til at lære andre udenlandske kvinder at kende, 2 af disse møder er introduktionsmøder for nye medlemmer.
Info: www.volny.cz/wap

Nordic Society - Det Nordiske Selskab i Prag
Selskabet er en upolitisk og frivillig forening der forsøger at udvikle og skabe kontakter mellem Tjekkiet og Norden. Foreningens formål er blandt andet at hjælpe den tjekkiske befolkning til at få et dybere kendskab til de nordiske lande, særligt sprog, kultur, politiske og socialøkonomiske systemer samt levevis. Selskabet afholder jævnligt kulturaftener.
Info: http://www.severskelisty.cz

Den Danske Pigeklub
Er man interesseret i blot at møde andre kvinder i Prag er kvindeklubben i særdeleshed et godt sted at være medlem. Klubben holder møde 1 aften om måneden.
Info: http://www.123hjemmeside.dk/DenDanskepigeklubPrag

Hjemmeside for udlændinge
Her kan der findes mange mere eller mindre nyttige informationer der kan være gavnlige for udlændinge bosat i Prag, siden er engelsksproget.
Info: http://www.expacts.cz

KØB AF FAST EJENDOM I TJEKKIET

Det er stadig muligt at købe lejligheder i Prag til fornuftige priser, i hvert fald set i forhold til det Københavnske prisniveau. Er man ”gør det selv mand”, eller har energien til at styre lokale håndværkere er der mulighed for endog særdeles gode investeringer. Byen er i kraftig udvikling og efterhånden fuldt på niveau med andre europæiske storbyer. Når der ydermere ses på de rimeligt lave leveomkostninger er investering i Prag absolut attraktiv. Endnu er der ikke lavet nogen form for restriktioner via lovgivningen for så vidt angår bopælspligt bed ejerskab af citylejlighed.

Vi opererer udelukkende på agentbasis og koncentrerer os om citylejligheder i Prag, men skal for god ordens skyld oplyse om de forskellige regler - der er delt op i 3 kategorier -  for køb af fast ejendom

Landbrugsjord eller skov
EU-statsborgere må erhverve landbrugsjord under forudsætning af at de har boet fast i Tjekkiet i mindst 3 år, og er registreret som erhvervslandmænd ved bopælskommunen i Tjekkiet.

Huse og lejligheder, herunder sommerhuse
Boliger kan købes af EU-statsborgere der bor i Tjekkiet og er i besiddelse af et EU-opholdsbevis, uanset opholdets varighed.

Ved Tjekkiets indtræden i EU i 2004 gjaldt en overgangsperiode på 5 år for EU-borgere der ikke var bosat i landet. Overgangsordningen ophørte den 1. maj 2009 og det er nu muligt for alle EU-borgere af investere i fast ejendom.
Den tjekkiske form for skøde er stort set som i Danmark og indeholder oplysninger om ejerforhold og eventuelle pantforhold. Ligeledes er det muligt at være flere registrerede ejere opført. P.t koster det ikke stempelpenge at stemple skødet. Omkostningerne til en tjekkisk, engelsktalende, advokat for udfærdigelse andrager ca. DKK 5.000.

Ved indskrivning af skødet skal man personligt møde op hos en dommer/notar for at berigtige sin person. Dette gøres ved fremvisning af gyldigt pas, samt i nogle tilfælde ved fremlæggelse af yderligere bilag for dokumentation af selskabets registrering og ejerforhold. Denne berigtigelse andrager typisk ca. DKK 600,00.

Mange udlændinge har valgt at bosætte sig i Prag 5 eller 6. Her er priserne lavere end i centrum og en del af byens internationale skoler er beliggende i netop disse områder. Det kollektive trafiknet sikrer at der kun er relativt få minutters transport til eks. centrum, og det opleves ikke som en ”forstad” i ordets egentlige betydning. Offentlig transport er væsentlig billigere end i Danmark.

Vær opmærksom på flg. forkortelser der bruges i de tjekkiske salgsopstillinger:

1 + 0 = et værelse uden separat køkken.

1 + kk = et værelse med delvis separat køkken(skabskøkken eller lign.).

1 + 1 = et værelse + køkken. 

2 + 0 eller 2 + kk = værelse + stue + køkken.

2 + 1 = værelse + stue + køkken.

3 + 0 eller 3 + kk = 2 værelser + stue med delvis separat køkken(skabskøkken etc.).

3 + 1 = 2 værelser + stue + køkken.

osv.

ESP Group Erhverv er udelukkende agent for ejendomsudbydere, det vil sige at alle dokumenter m.v, udfærdiges af lokale ejendomsmæglere og advokater. Derudover rådgiver vi omkring planlægning af besigtigelsesrejse(r) samt anvisning af indkvartering, til specialpris, i eksklusiv 2 værelses lejlighed beliggende i centrum.