Finansiering

Restaurationsvirksomheder:

Det er altid en god ide at have en vis startkapital ved opstart af egen virksomhed.

Udover en vis udbetaling, og i mange tilfælde en kontant erlæggelse af hele købesummen, skal der som regel erlægges diverse deposita. Et af de væsentlige er forudbetaling af husleje, samt i visse tilfælde garantistillelse i forbindelse med momsregistrering etc.

Ligeledes skal der nødvendigvis være et vist beløb til rådighed for den daglige drift, detkan være i form af en kassekredit eller lån, men en gylden regel er:

”jo større egenkapital – jo større chance for succes”

Mange pengeinstitutter er ikke særlig imødekommende i forbindelse med finansiering af restaurationsvirksomheder, et forhold der gør at købere i mange tilfælde må vælge at finansiere via løsørepantebreve. Et løsørepantebrev er et gældsbevis med pant i inventar, samt goodwill og lejerettigheder. Disse udstedes af selskaber eller privatpersoner der har specialiseret sig inden for branchen.

Typisk er løbetiden på 10 år, 120 måneder, og rentesatsen er normalt fra 8 - 10 % p.a. Derudover skal beregnes et kurstab der nemt kan udgøre 30 – 40 %. Finansieringsformen er derfor forbundet med større omkostninger end ved traditionelle banklån.

Er egenkapitalen for lille, og kan der på trods af seriøst udarbejdede budgetter og forretningsplaner ikke opnås banklån anbefaler vi, i de fleste tilfælde, køber til at vente et par år indtil en større personlig startkapital er oparbejdet.

Vi tilbyder som en del af vores service, at formidle kontakt til professionelle samarbejdspartnere der ved udstedelse af løsørepantebreve kan tilbyde finansiering op til 50 % af købsprisen, i særlige tilfælde mere.