Vurdering og købsaftaler

Af forskellige årsager, nok primært for at spare mæglersalær, vælger en del selv at forsøge sig som sælger med indrykning af annoncer eller andet.

Dette kan være en god ide, men det er ikke nogen god ide såfremt salgsprisen ikke fastsættes efter markedet - der er ikke meget økonomi i at spare et mæglersalær hvis der i den sidste ende, måske, kun opnås 75% af det realistiske salgsprovenu.

Vi tilbyder at vurdere virksomheden så udgangspunktet bliver den reelle markedspris, ligesom vi tilbyder vurdering til brug ved dokumentation i forbindelse med refinansiering og/eller optagelse af nye lån.

Derudover tilbyder vi professionel assistance i forbindelse med endelig udfærdigelse af købs/salgsaftalen, således at både køber og sælger trygt kan underskrive aftalen, i bevidsthed  om at de lovtekniske krav er opfyldt og de værste faldgruber er elimineret. 

Honorar beregnes individuelt på baggrund af opgavens omfang og karakter.