Driftsrådgivning

Der er mange forskellige årsager til at det kan blive aktuelt for en virksomhed at søge ekstern rådgivning og support.

Vi tilbyder de fleste former for professionel,  kompetent og visionær rådgivning til såvel små som store virksomheder. Vores fleksibilitet gør, at vi med ganske kort varsel kan påtage os komplekse hasteopgaver, eks. kriserådgivning i forbindelse med en påkrævet ”turn around”  og/eller rekonstruktion af nødlidende virksomheder. 

Endvidere tilbyder vi, på visse områder, at varetage specifikke opgaver der ønskes outsourcet såvel midlertidigt som permanent. 

Vi afdækker virksomhedens aktuelle situation inden for daglig drift, økonomi, salg, markedsføring og ledelse, således at den aktuelle problemstilling bliver konkret, målbar og operativ. Vi betragter virksomheden neutralt, og med udgangspunkt heri afdækker vi, i samarbejde med lederen/ejeren,  de forskellige problemstillinger og implementerer efterfølgende de valgte løsninger.

Vi går ind for ”dialog i øjenhøjde” og inddrager gerne så mange af virksomhedens ledelsesmæssige ressourcer som muligt for at sikre en optimal grad af  engagement, loyalitet og korpsånd

Ekstern rådgivning betyder naturligvis en ekstra omkostning for virksomheden, en omkostning der må betragtes som en nødvendig investering i fremtiden. Generelt arbejder vi på honorarbasis(timepris). I enkelte tilfælde kan vi afgive tilbud. Det er da en forudsætning at der er tale om en helt præcis, konkret og målbar opgave hvor tidsforbruget kan beregnes på forhånd.

Er virksomhedens likviditetsmæssige situation at  ”kassen er tom”, tag da kontakt alligevel for en uforbindende dialog hvor vi kan afdække hvorvidt et samarbejde alligevel er muligt.

”Vi ta'r temperaturen, stiller diagnosen og sikrer den korrekte behandling - af din virksomhed”