Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbevilling.

Personer

Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 25 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 23 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

Derudover må ansøgeren ikke:

  • have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
  • have forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover.
  • være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Selskaber

Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover.

Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 25 år. Hvis en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er afsluttet, skal ansøgeren være fyldt 23 år.

Derudover må direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke :

  • være umyndige eller under værgemål.
  • have forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover, eller
  • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Der må heller ikke foreligge forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 i lovbekendtgørelse 2005-08-09 nr. 786 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er til hinder for meddelelse af bevilling.